Co robimy
Zakres usług

1
Nowe inwestycje

tj. budowa nowych obiektów infrastruktury przemysłowej, jak:

2

Remonty i modernizacje istniejących obiektów przemysłowych, jak:

 • Remonty, modernizacja, przebudowa bądź wzmocnienie konstrukcji istniejących hal przemysłowych
 • Remonty dachów
  • a) wykonawstwo pokryć dachowych z folii jednopowłokowych bądź pap termozgrzewalnych wraz z kompletem obróbek dekarskich,
   b) wykonawstwo pokryć dachowych z blach trapezowych bądź paneli ocieplanych,
   c) demontaż starych pokryć dachowych z azbestu wraz z wywozem i utylizacją,
   d) wykonawstwo świetlików dachowych.
 • Odbudowa, remonty obiektów żelbetowych, w tym:
  • uszczelnianie silosów lub zbiorników żelbetowych (metodą systemową bądź poprzez torkretowanie betonem natryskowym).
 • Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych (konstrukcje wsporcze hal, estakad, silosów, zbiorników, itp.)
 • Wyburzenie obiektów przemysłowych (np. przy użyciu szczęk kruszących).
 • Kompleksowe instalacje elektryczne i odgromowe.
 • Budowa instalacji z paneli fotowoltaicznych, w tym farm wielkopowierzchniowych.
 • Wytłumianie obiektów przed hałasem wraz z opracowaniem projektu wytłumień.
 • Modernizacja istniejących wentylatorów poprzez zwiększenie ich efektywności.
 • Montaż systemów asekuracyjnych na dachach hal.
3
Projekty, ekspertyzy, oceny stanu technicznego, przeglądy budowlane

4

Efektywność energetyczna – redukcja kosztów energii.

 • Wykonywanie obowiązkowych audytów energetycznych przedsiębiorstwa zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 831), a w nim:

  a) analiza zużycia energii w Państwa przedsiębiorstwie (w tym analiza efektywności źródeł oświetlenia)
  b) wskazanie działań w celu poprawy wyniku energetycznego
  ocieplanych,
  c) zawiadomienie do Urzędu Regulacji Energetyki o spełnieniu obowiązku ustawowego,
  d) analiza opłacalności montażu kogeneracji energetycznej pod kątem uzyskania dotacji

 • Wyznaczenie śladu węglowego dla przedsiębiorstwa i wybranego produktu.
Dotacje
Dla wyszczególnionych w audycie działań pozyskujemy wsparcie finansowe w postaci białych certyfikatów i dodatkowych środków dofinansowania z ZUS.